tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Wyniki naborów 7,8,9 i 10/2022

Publikujemy wyniki naborów wniosków o przyznanie pomocy w 4 naborach ogłoszonych dnia 02.11.2022 r.

Informujemy, iż wskazana w ogłoszeniach o naborach wniosków o przyznanie pomocy wartość limitu w walucie PLN została ustalona w oparciu o przeliczenie wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy limitu środków w walucie EUR po kursie stałym 4,0 PLN/EUR. Limit naboru ustalony jest w walucie EUR, który zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny EBC z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

W naborze 7/2022 Przedsięwzięcie P I Turystyka na Szlaku Odry, zakres: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  – wpłynęły 4 wnioski,  z czego 1 mieści się w limicie dostępnych środków.

W naborze 8/2022 Przedsięwzięcie P III Przedsiębiorczy mieszkańcy “Krainy Łęgów Odrzańskich”, zakres: podejmowanie działalności gospodarczej – wpłynęło 5 wniosków, z czego 1 wniosek mieści się w limicie dostępnych środków.

W naborze 9/2022 Przedsięwzięcie P IV. „AKTYWNE, WYKSZTAŁCONE I ZINTEGROWANE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE”, zakres: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych  – wpłynęły 3 wnioski, z czego 1 mieści się w limicie dostępnych środków.

W naborze 10/2022 Przedsięwzięcie P I Turystyka na Szlaku Odry, zakres: rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych – wpłynął 1 wniosek i 1 mieści się w limicie środków dostępnych w naborze.

Listy wybranych wniosków wraz z odpowiednimi uchwałami znajdują się na stronieLEADER -> Nabory -> Wyniki naborów 2022

Print Friendly, PDF & Email