tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Informacja dot. operacji własnej nr 3/2023/OW

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dn. 17 lutego 2023 r. o planowanej do realizacji operacji własnej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięć LSR:

  1. Turystyka na Szlaku Odry – Informacja nr 3/2023/OW o planowanej do realizacji operacji własnej.

Zakres tematyczny operacji: ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ,

w wyznaczonym terminie, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji w wyżej wymienionym zakresie.

 

Print Friendly, PDF & Email