tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Słynna “Szwajcarka” w Brzegu Dolnym odrestaurowana

Pod koniec czerwca 2022 roku Gmina Brzeg Dolny pozyskała dofinansowanie na rewitalizację Domu Szwajcara

w ramach projektu „Rewitalizacja zabytkowego Domku Szwajcara w Krainie Łęgów Odrzańskich”. Wartość inwestycji to 219 235,00 zł, z czego 63 630,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dom Szwajcara jest zabytkowym elementem zespołu pałacowo-parkowego. To parterowy, drewniano-ceglany budynek pochodzący z XIX w., który lata temu spełniał rolę stróżówki. Budynek mimo niewielkich rozmiarów posiada liczne zdobienia wykonane z drewna, które z biegiem czasu uległy degradacji. Znajduje się przy wjeździe do pałacu będącego obecnie siedzibą Urzędu Miejskiego i Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury. Powstał prawdopodobnie wtedy, gdy w Brzegu Dolnym powstała linia kolejowa i droga prowadząca do dworca (dzisiejsza ul. Kolejowa). Obiekt od dawna wymagał remontu. Dzięki pozyskaniu przez Gminę dofinansowania ze środków PROW 2014-2020, obiekt zostanie odrestaurowany.

Remont Domu Szwajcara będzie ostatnim etapem rewitalizacji dziedzińca pałacowego. Wjazd do pałacu jest już odrestaurowany i wygląda podobnie jak przed wojną. Ostatnim elementem, który w tym miejscu czekał jeszcze na remont jest właśnie Dom Szwajcara. Ten domek pełnił kiedyś funkcję strażnicy. Pewnie młodsi mieszkańcy Brzegu Dolnego już tego nie wiedzą, ale w tym miejscu znajdowała się kiedyś brama wjazdowa do pałacu, a człowiek, który w Domu Szwajcara pełnił służbę, otwierał ją i zamykał – mówi zastępca burmistrza Artur Michałek.

W październiku nastąpi odbiór obiektu i tym samym mieszkańcy i turyści odwiedzający tereny Krainy Łęgów Odrzańskich, będą mieli możliwość podziwiać Zespół Pałacowo – Parkowy w całej okazałości.

W ramach niniejszego projektu powstała również wielkoformatowa gra o charakterze edukacyjnym  umożliwiającym bliższe poznanie Gminy Brzeg Dolny oraz Krainy Łęgów Odrzańskich: zasobów naturalnych, historycznych i przyrodniczych oraz film promujący walory przyrodnicze i historyczne Brzegu Dolnego.

Zachęcamy również do zapoznania się z ciekawą relacją na profilu fb Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Celem operacji jest pielęgnowanie wielokulturowej tożsamości lokalnej oraz dbanie o spuściznę historyczną i walory przyrodnicze.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez rewitalizację zabytkowego budynku dawnej stróżówki - "Domu szwajcara",
zrealizowanie filmu edukacyjno-promocyjnego na temat walorów przyrodniczo - historycznych Zespołu Pałacowo-parkowego w Brzegu Dolnym
 oraz stworzenia wielkoformatowej przyrodniczej gry edukacyjnej. Przewidywane rezultaty operacji to jeden zabytek poddany pracom konserwatorskim i restauratorskim.
Print Friendly, PDF & Email