tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Wyniki naboru wniosków o powierzenie grantu na KONCEPCJE SMART VILLAGE

Publikujemy wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy w NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2023/G z dnia 30.06.2023r.

O POWIERZENIE GRANTÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO pn. “Smart Village w Krainie Łęgów Odrzańskich”, w ramach przedsięwzięcia IV. “Aktywne, wykształcone i zintegrowane społeczeństwo obywatelskie”. 

W naborze wpłynęło 12 wniosków, w tym dwa złożone przez jednostki samorządu terytorialnego, jeden przez osobę fizyczną, a pozostałe przez organizacje pozarządowe. Kolejnym etapem jest złożenie przez LGD operacji grantowej złożonej z 12 zadań, które zostały pozytywnie ocenione przez Radę LGD.
Ogłoszony w naborze limit środków – 11 200 euro (44 800,00 zł po kursie indykatywnym 4 zł/euro), został przeliczony po kursie  4 zł/euro, a faktycznie zostanie przeliczony po kursie bieżącym, na dzień złożenia przez LGD wniosku grantowego do Zarządu Województwa Dolnośląskiego, czyli wszystkie wnioski zmieszczą się w tej kwocie, tak aby zrealizować wskaźnik 12 zadań grantowych zawarty w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich. Dziękujemy i gratulujemy serdecznie wszystkim grantobiorcom!
Lp. Tytuł operacji Wnioskodawca Nr wniosku Zgodność z LSR, w tym z Programem

Tak / Nie

Ocena zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru Czy operacja mieści się w limicie środków

Tak/Nie

Kwota wnioskowana (zł) Przyznana kwota (zł)
1 Koncepcja Smart Village szansą na rozwój Małowic i Orzeszkowa Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Orzeszków 1/2023/G/6 TAK 34.22 TAK 4 000.00 4 000.00
2 Opracowanie koncepcji Smart Village – Inteligentne wsie w gminie Pęcław w obszarze Krainy Łęgów Odrzańskich Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowo – Sportowe KOS 1/2023/G/3 TAK 33.00 TAK 4 000.00 4 000.00
3 Inteligentne wsie w Gminie Brzeg Dolny w Krainie Łęgów Odrzańskich Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz 1/2023/G/4 TAK 32.78 TAK 4 000.00 4 000.00
4 Inteligentne wsie w Gminie Rudna w Krainie Łęgów Odrzańskich Stowarzyszenie Gminny Klub Żeglarski Marina Chobienia 1/2023/G/11 TAK 31.11 TAK 4 000.00 4 000.00
5 Rudno i Tarchalice inteligentne wsie w Krainie Łęgów Odrzańskich Stowarzyszenie w Rudnie jest cudnie 1/2023/G/2 TAK 30.44 TAK 4 000.00 4 000.00
6 Koncepcja rozwoju turystycznego oraz integracji społeczności lokalnej w granicach Szlaku Odry na terenie Krainy Łęgów Odrzańskich Fundacja Osada Rybacka 1/2023/G/8 TAK 30.22 TAK 4 000.00 4 000.00
7 Koncepcja Smart Village szansą na rozwój Ciechowa Towarzystwo Miłośników Ziemi Średzkiej 1/2023/G/12 TAK 29.67 TAK 4 000.00 4 000.00
8 Smart Malczyce w Krainie Łęgów Odrzańskich Gmina Malczyce 1/2023/G/10 TAK 27.56 TAK 4 000.00 4 000.00
9 Odra – smart place – Koncepcja centrum edukacji technologiczno kulturalnej dla młodzieży (ODRA- Odrzański Dom Rozwoju Artystycznego) Stowarzyszenie Cztery Strony Kultury 1/2023/G/9 TAK 26.67 TAK 4 000.00 4 000.00
10 Smart Village Wilkszyn w Krainie Łęgów Odrzańskich Gmina Miękinia 1/2023/G/1 TAK 26.11 TAK 4 000.00 4 000.00
11 Łęgowa koncepcja rozwoju Smart Village dla sołectw Zabornia i Borek – szansa na rozwój naszych wsi Anna Sieczkowska 1/2023/G/5 TAK 25.22 TAK 4 000.00 4 000.00
12 Koncepcja Smart Village obejmująca Ścinawę oraz 5 wiosek Gminy Ścinawa położonych w Krainie Łęgów Odrzańskich Fundacja Kierunek Kultura 1/2023/G/7 TAK 24.44 NIE 4 000.00 4 000.00
Ogółem 48 0000,00

Informujemy, iż wskazana w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy wartość limitu w walucie PLN została ustalona w oparciu o przeliczenie wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy limitu środków w walucie EUR po kursie stałym 4,0 PLN/EUR. Limit naboru ustalony jest w walucie EUR, który zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny EBC z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

Print Friendly, PDF & Email