tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

KONSULTACJE SPOŁECZNE zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Zapraszamy do konsultacji zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich – propozycja aktualizacji Planu Działania LSR.

Proponowane zmiany dotyczą przesunięć kwot w budżecie LSR, co wynika ze zmian kursu euro oraz z zapotrzebowania beneficjentów już realizujących operacje, na zwiększenie kwot otrzymanej pomocy.

Najważniejsze zmiany w załączniku nr 3 do LSR – Szczegółowy Plan Działania to:

  • zwiększenie kwoty w celu ogólnym 1, Przedsięwzięciu I “Turystyka na Szlaku Odry”, cel szczegółowy 1.1 Rozwój bazy i infrastruktury turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury związanej z turystyką wodną po Odrze -> wskaźnik: Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w sektorze turystyki
  • zwiększenie kwoty w celu ogólnym 2, Przedsięwzięciu V “Poznajemy przyrodę i dziedzictwo „Krainy Łęgów Odrzańskich”, cel szczegółowy 2.2 Animowanie i podtrzymywanie wielokulturowego życia obszaru oraz dbanie o jego zasoby przyrodnicze i spuściznę historyczną -> wskaźnik: Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim i restauratorskim

Pozostałe zmiany i przesunięcia kwot wynikają z powyższego zapotrzebowania.

Do pobrania:

Tabelka wyjaśnienie zmian

Zał 3 Szczegółowy Plan działania – wersja śledź zmiany

Tutaj AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCA Lokalna Strategia Rozwoju dla Krainy Łęgów Odrzańskich na lata 2014-2020 z perspektywą do 2023 roku (wersja po zmianach z lutego 2023)

 

Zapraszamy do aktywnego włączenia się w konsultacje, prosimy o wnoszenie komentarzy/ uwag/ propozycji zmian, bezpośrednio do biura LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” lub mailowo na adres: biuro@lgdodra.pl do dnia 12.12.2023 r. do godz.15:00.

Print Friendly, PDF & Email