tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Wprowadzenie nowych produktów i usług serwisowych dla branży motorowodnej w Krainie Łęgów Odrzańskich”

                          MAXIMUS s.c.   realizuje projekt pn. Wprowadzenie nowych produktów i usług serwisowych dla branży motorowodnej  w Krainie Łęgów Odrzańskich

współfinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach operacji realizowane zostały działania, które mają na celu wprowadzenie przez firmę na obszarze Krainy Łęgów Odrzańskich nowych 3 rodzajów usług : serwisowej, konserwacyjnej  i remontowej jednostek pływających  oraz 1 nowego produktu – wioseł.

 

Firma zrealizowała  działania związane z zakupem maszyn w celu:

  1. świadczenia usług serwisowych, konserwacyjnych łodzi rekreacyjnych i innych jednostek pływających po żeglugowym Szlaku Odry,
  2. realizowania nowoczesnych, precyzyjnych elementów łodzi oraz osprzętu z materiałów o nowoczesnym designe.
  3. Uruchomienia linii do produkcji wioseł

W wyniku realizacji operacji powstały nowe marki produktów jak Waterprestige i Perla Yacht Group powstające na terenie Stoczni w Ścinawie,  które zostały docenione przez Kapitułę znaku jakości Kraina Łęgów Odrzańskich POLECA ! przyznając im certyfikat

Print Friendly, PDF & Email