tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Wyniki w konkursie na Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2024-2027

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił listę wybranych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) dla województwa dolnośląskiego.

???? LGD Kraina Łęgów Odrzańskich otrzyma na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju 3,5 mln euro w nowej perspektywie‼️
???? Już 9 stycznia 2024 roku podpisujemy umowę ramową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego ‼️
Dla 18 Lokalnych Grup Działania z województwa przyznano łącznie 49 275 000,00 EUR na wsparcie w ramach komponentów wdrażanie LSR oraz zarządzanie LSR z funduszu EFRROW! Zgodnie z liczbą mieszkańców nasze Stowarzyszenie otrzyma 3 500 000 euro na wdrażanie LSR oraz 662 500 euro na zarządzanie LSR.
Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) dla województwa dolnośląskiego: Uchwała nr 7913.VI.23
✅ Trzy główne cele realizacji NOWEJ LSR:
CEL 1. ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONEJ OFERTY TURYSTYCZNEJ
W OPARCIU O LOKALNE ZASOBY
CEL 2. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW LOKALNYCH
CEL 3. WZMOCNIENIE ROLI KULTURY JAKO KATALIZATORA ZMIAN I
WŁĄCZENIA
Zatwierdzony dokument Strategii znajduje się pod linkiem https://drive.google.com/…/1pyQXU5aPetLxr7jWMqTP23…/view

 

 

Print Friendly, PDF & Email