tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Senior Protect czyli opieka nad osobami starszymi

W Krainie Łęgów Odrzańskich z pomocą dofinansowania na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach działania LEADER, powstała nowa firma z siedzibą w Środzie Śląskiej, oferująca usługi z zakresu opieki nad osobami starszymi.

Prognozy demograficzne regionu jak i kraju jasno wskazują, że społeczeństwo starzeje się a gminy stoją przed poważnym wyzwaniem zapewnienia godnej opieki dla Seniorów.

Coraz więcej osób znajduje się w sytuacji, gdy osoba bliska, nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie i potrzebuje wsparcia przy codziennych czynnościach.  Obowiązki i szybki styl życia, jaki nam towarzyszy, powoduje, że nie jesteśmy w stanie zaopiekować się Bliskimi. Senior Protect proponuje usługi opiekuńcze w rodzinnym środowisku osoby starszej, a nasze Opiekunki, to osoby z doświadczeniem, wrażliwe i czułe na potrzeby innych.

Celem działalności firmy jest nie tylko pomoc rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i poszukują opieki dla swoich najbliższych, ale również aktywowanie osób starszych na emeryturze i zatrudnianie ich w charakterze Opiekunów. Żywimy nadzieję, że  dzięki naszym usługom wiele Rodzin znajdzie opiekę dla najbliższych.

Opieka nad Seniorem w domu:

❤ Osoby starsze otrzymują niezbędne wsparcie w codziennych czynnościach pozostając w domu w znanym środowisku, co wzmacnia poczucie bezpieczeństwa

❤ Pomoc przy codziennych czynnościach (przygotowywanie posiłków, podawanie lekarstw, pomoc w ubieraniu się i codziennej higienie, pomoc w utrzymaniu czystości w domu).

❤Stałe towarzystwo, wspólne spędzanie czasu (rozmowy, gry, ćwiczenia, w zależności od predyspozycji osoby starszej), co zmniejsza poczcie osamotnienia

❤ Poszanowanie zasad i przyzwyczajeń osoby starszej.

❤Opieka całodobowa, bądź godzinowa.

❤Bez kosztowe wynajęcie naszym Klientom sprzętu rehabilitacyjnego i poprawiającego komfort życia (między innymi: balkoniki, wózek inwalidzki, pomoce przy kąpieli i zmianie pozycji).

Każdą sytuację traktujemy indywidualnie i dopasowujemy zakres usługi do poszczególnych podopiecznych. Zapraszamy do kontaktu!

www.seniorprotect.pl

fb: SeniorProtect

biuro@seniorprotect.pl

 +48 532 686 237

Operacja pn. „Opieka nad Seniorem w środowisku domowym w Krainie Łęgów Odrzańskich” ma na celu „utworzenie miejsca pracy poprzez samozatrudnienie w firmie Ewelina Puzio-Milnicka Senior Protect, Opieka nad Seniorem w środowisku domowym, polegającej na świadczeniu usług opiekuńczych dla osób starszych”. Przewidywane rezultaty: utworzenie jednego miejsca pracy w formie samozatrudnienia.

Print Friendly, PDF & Email