tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Umowa na nowy okres programowania podpisana!

Prezes Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich, Jarosław Paczkowski podpisał,

w imieniu Zarządu LGD, „Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”.

9 stycznia, we Wrocławiu, odbyło się uroczyste podpisanie umów na kolejny okres programowania. Krainę Łęgów Odrzańskich reprezentował Prezes Jarosław Paczkowski, ze strony Samorządu Województwa Dolnośląskiego Pan Grzegorz Macko – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Print Friendly, PDF & Email