tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

CERTYFIKUJ SWÓJ PRODUKT ZNAKIEM KŁO POLECA – EDYCJA 2024

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie ZNAKU KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH POLECA ! 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” jako Właściciel Znaku „KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH POLECA” zaprasza producentów, usługodawców i organizatorów wydarzeń, z regionu Krainy Łęgów Odrzańskich*, tj. 12 gmin o statusie gmin nadodrzańskich: Brzeg Dolny, Głogów (wiejska), Jemielno, Malczyce, Miękinia, Prochowice, Pęcław, Rudna, Ścinawa, Środa Śląska, Wińsko oraz Wołów do składania wniosków o przyznanie Znaku „KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH POLECA”.

Celem znaku i systemu jest wspieranie produktów i usług lokalnych, lokalnych producentów, rzemieślników, rękodzielników, twórców i usługodawców, a także organizatorów wydarzeń istotnych dla regionu oraz budowanie jasnej i silnej marki regionu Krainy Łęgów Odrzańskich. Znak jest gwarantem jakości i związku z Regionem KŁO.

CERTYFIKAT ZNAKU JAKOŚCI Kraina Łęgów Odrzańskich POLECA ♻ EDYCJA na ROK 2024
KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ZNAK JAKOŚCI?
– lokalni producenci, rękodzielnicy i rzemieślnicy
– osoby działające w branży turystycznej, rekreacyjnej, noclegowej i gastronomicznej
– organizatorzy cyklicznych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych
A w tym roku również:
– właściciele, twórcy miejsc dających przestrzeń do działań, usług i wydarzeń.
CZYM JEST ZNAK JAKOŚCI KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃKICH?
To system certyfikacji lokalnych produktów, usług, wydarzeń, miejsc, którego celem jest wykreowanie atrakcyjnej i dobrze kojarzonej marki regionu.
Znak jest przyznawany najlepszym, unikatowym produktom, usługom, miejscom i wydarzeniom z Krainy Łęgów Odrzańskich. Jest gwarantem jakości i związku z regionem, czyli tego, czego szukają potencjalni turyści i klienci.
JAK ZDOBYĆ ZNAK?
Należy złożyć wniosek do LGD do 1 marca 2024 r.
Znak przyznawany jest w następujących kategoriach:
– produkty: spożywcze (przetworzone i nieprzetworzone),
– rzemiosło/rękodzieło,
– usługi noclegowe, gastronomiczne, turystyczne/rekreacyjne,
– wydarzenia edukacyjne/kulturalne oraz miejsca.
Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem CERTYFIKATU JAKOŚCI-zgłoś swoją ofertę do znaku „Kraina Łęgów Odrzańskich poleca”.
Zgłoszony produkt, miejsce, usługa czy wydarzenie muszą spełniać określone kryteria m.in.: wysoką jakość, wyjątkowy charakter, związek z regionem, a także przyjazność środowisku. Działalność musi być prowadzona na obszarze regionu KŁO, czy gmin: Brzeg Dolny, Wołów, Wińsko, Ścinawa, Prochowice, Rudna, Głogów (wiejska), Pęcław, Jemielno, Malczyce, Miękinia i Środa Śląska.
Wnioski będą oceniane przez specjalnie powołaną do tego celu Kapitułę Znaku. Wyróżnienie będzie przyznawane na rok, po czym będzie można je przedłużyć po spełnieniu określonych warunków.
JAKIE SĄ KORZYŚCI Z OTRZYMANIA ZNAKU?
To potwierdzenie jakości, wiarygodności i regionalnego czy lokalnego charakteru oferty, a więc tych cech, których szukają klienci i turyści. To także istotne wsparcie LGD w promocji i rozwoju produktów, usług i wydarzeń, budowaniu wspólnej oferty oraz wzmacnianiu współpracy w zakresie marketingu i reklamy. Znak jest wyróżnieniem wzmacniającym zarówno potencjał i rozpoznawalność nagrodzonego produktu, miejsca, usługi czy wydarzenia, jak i potencjał i markę regionu Krainy Łęgów Odrzańskich.

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst
Print Friendly, PDF & Email