tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o naborze wniosków na ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY

Informujemy o naborze wniosków o przyznanie pomocy na ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY

TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ  W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA I. TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY”

Wnioski o przyznanie pomocy, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przyjmowane będą zgodnie z ogłoszeniem o naborze:

NABÓR NR 5/2023 – ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ, w ramach Przedsięwzięcia P I. TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Termin przyjmowania wniosków: od 28 listopada do 12 grudnia (UWAGA! w ostatnim dniu naboru do godz.13:00).

Biuro LGD świadczy doradztwo i konsultacje w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy, należy wcześniej umówić się z doradcą pod nr tel. 509 347 189 lub e-mail: biuro@lgdodra.pl.

W ramach doradztwa wyjazdowego odbędą się spotkania na terenie każdej gminy objętej Lokalną Grupą Działania, harmonogram doradztwa zostanie opublikowany na stronie: https://lgdodra.pl/leader/doradztwo-i-szkolenia/

Na doradztwo i szkolenia NALEŻY OBOWIĄZKOWO zgłaszać się kilka dni wcześniej, tak aby doradcy zarezerwowali czas dla jednej osoby/instytucji. Można zgłaszać się pod nr tel.509347189 lub e-mail: biuro@lgdodra.pl

Można również zgłaszać zapotrzebowanie na szkolenie. Szkolenie zostanie zorganizowane dla co najmniej 5-ciu chętnych osób. Szkolenie może odbyć się w biurze LGD lub zdalnie na platformie zoom.

Print Friendly, PDF & Email