tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

INICJATYWA LOKALNA – jako narzędzie partycypacji społecznej – SZKOLENIE

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, aktywnych działaczy, lokalnych liderów, sołtysów i członków stowarzyszeń na szkolenie

dotyczące Inicjatywy Lokalnej (na podstawie art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

TERMIN: 15 grudnia 2023 r.  o godz. 15:00 w Sali Lokalnej Bazy Turystycznej “Pod Lipami” w Jemielnie (Jemielno 41).
Szkolenie poprowadzi Damian Dec (trener Instytutu Inspiracji) oraz Piotr Smelkowski (pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Brzegu Dolnego).

Obowiązują zapisy – ilość miejsc ograniczona. Zapisy przez formularz: https://forms.gle/gXDCSPovMTSy3gPX8
lub przez e-mail promocja@jemielno.pl  lub pod nr telefonu 65-5447479.

Inicjatywa lokalna to nowa forma realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami. Wnioski o realizację zadania publicznego w zakresie inicjatywy lokalnej mogą dotyczyć m.in. budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego; działalności charytatywnej; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; promocji i organizacji wolontariatu i innych.

Szkolenie jest organizowane przez Stowarzyszenie PROPAGO, Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich we współpracy z Gminą Jemielno.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu pn. Aktywni Obywatele Krainy Łęgów Odrzańskich
Print Friendly, PDF & Email