tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich

W imieniu Zarządu LGD Krainy Łęgów Odrzańskich oraz Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Pani Alicji Sielickiej

zapraszamy serdecznie  wszystkich członków LGD na Walne Zebranie, które odbędzie się 20.12.2023r o godz.11:00 w Prochowickim Domu Kultury.

Spotkanie dotyczy wprowadzenia zmian w budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich na lata 2014 – 2020, wynikających ze zmian kursu euro oraz wniosków beneficjentów o zwiększenie kwot pomocy.
Ponadto w programie obrad:
– Prezentacja Projektu Współpracy pn. „Utworzenie Centrów Produktów i Usług Lokalnych”
– INICJATYWA LOKALNA jako narzędzie partycypacji społecznej (na podstawie art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Walne zgromadzenie zostało zaplanowane na dzień:
20 grudnia 2023 r., godz.11:00, Prochowicki Ośrodek Kultury, ul. K. Miarki 5 – pierwszy termin;
20 grudnia 2023 r., godz.11:15, Prochowicki Ośrodek Kultury, ul. K. Miarki 5 – drugi termin;

Potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków prosimy zgłaszać do dnia 19 grudnia 2023 r. emailem na adres: biuro@lgdodra.pl lub telefonicznie/sms pod numerem  509 347 189.

Do pobrania tabelka z wyjaśnieniami zmian oraz załącznik nr 3 do LSR – Szczegółowy Plan Działania w wersji śledź zmiany.

Zapraszamy do konsultowania proponowanych zmian poprzez przesyłanie uwag na adres e-mail: biuro@lgdodra.pl
Więcej informacji na stronie: https://lgdodra.pl/2023/11/konsultacje-spoleczne-zmian-w-lokalnej-strategii-rozwoju-na-lata-2014-2020/

Print Friendly, PDF & Email