tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD KŁO

Zapraszamy wszystkich członków LGD Kraina Łęgów Odrzańskich na Walne Zebranie Członków, w trybie nadzwyczajnym § 17 pkt 3 statutu.

Jest to spotkanie dotyczące zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich, które pozwolą efektywniej realizować założenia strategii. Zmiany  polegają na:  zwiększeniu maksymalnych wartości pomocy, w związku ze zmianami w przepisach, usunięciu limitu pomocy dla zakresu “zachowanie dziedzictwa lokalnego” (który dotychczas wynosił 100 tyś zł dla jednej operacji), zmianie wskaźników oraz przesunięciu kwoty z celu ogólnego 1 do celu ogólnego 2 (co jest podyktowane wysokim kursem euro). Są to zmiany formalne (ujednolicenie z przepisami), pod każdym względem korzystne dla Beneficjentów. Proponujemy również aktualizację kryteriów wyboru grantobiorców w związku z przygotowaniem naboru na wybór koncepcji Smart Village.

Walne Zebranie Członków zaplanowano:

  • na dzień 28 luty 2023 r., godz. 11.00 pierwszy termin
  • na dzień 28 luty 2023 r., godz. 11.15 drugi termin

Zebranie odbędzie się poprzez środki komunikacji elektronicznej – platforma ZOOM oraz na miejscu w siedzibie LGD, Rynek 5b, 59-330 Ścinawa.

Potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków proszę wysyłać do dnia 27 lutego 2023 r. emailem na adres: biuro@lgdodra.pl lub telefonicznie: 76 858 45 45/ 509 347 189.

Na podany e-mail zostanie przesłany link do spotkania na platformie zoom. W razie pytań lub problemów technicznych prosimy o kontakt z biurem LGD.

Z odrzańskim pozdrowieniem

Prezes Zarządu

Jarosław Paczkowski


Program Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich:

  1. Przywitanie uczestników
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Wybór:

Przewodniczącego zebrania.

Protokolanta zebrania.

  1. Przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w związku ze zwiększeniem maksymalnych wartości pomocy, związanych ze zmianami w przepisach oraz usunięciu limitu pomocy dla zakresu “zachowanie dziedzictwa lokalnego”(który dotychczas wynosił 100 tyś zł dla jednej operacji). Zmiana wskaźników oraz przesunięcie kwoty 15 000,00 euro z celu ogólnego 1 do celu ogólnego 2. Aktualizacja kryteriów wyboru grantobiorców w związku z przygotowaniem naboru na wybór  koncepcji SV.
  2. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Lokalnej Strategii Rozwoju w rozumieniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z perspektywą do 2023 roku.
  3. Sprawy bieżące.

Pod linkiem znajdują się:

 

Print Friendly, PDF & Email